Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Wilders c.s. over de energiebelasting op gas volgend jaar niet verhogen