Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Wilders c.s. over tandheelkundige zorg vanaf 2024 vergoeden vanuit het basispakket