Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Marijnissen over de bezuiniging van 233 miljoen op de ouderenzorg niet doorvoeren