Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Marijnissen en Van der Plas over de bevriezing op het maximaal aantal verpleeghuisplekken loslaten