Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Marijnissen over uitspreken dat de salarissen van Tweede Kamerleden met 30 procent verlaagd worden en dit geld gebruiken om kinderen in armoede met de feestdagen een cadeau te geven