Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Bontenbal en Stoffer over gemeenten meer ruimte geven om grond en vastgoed uit te geven bij plannen waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd