Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van der Plas over de beëindigingsregelingen omvormennaar algemene regelingen waar elke boer op vrijwillige basis aan mee kan doen