Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Stoffer over geen stappen zetten richting gedwongen opkoop van boerenbedrijven dan wel het intrekken van vergunningen in het kader van de stikstofaanpak