Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over de verkeersboetes niet met 10% verhogen