Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over met het onderwijsveld in gesprek gaan om tot een nieuw moment van advisering en selectie voor een vervolgopleiding te komen