Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Bikker en Omtzigt over in Europees verband nagaan of sancties ingezet kunnen worden indien de situatie in Nagorno-Karabach dreigt te verslechteren en rechten niet gewaarborgd worden (t.v.v. 36410-31)