Voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten voor producten met digitale elementen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020; Brief van de Europese Commissie over de beantwoording van nadere vragen inzake een voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten