Integrale visie op de woningmarkt; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Beckerman over de verkenningen van maatregelen ter voorkoming van speculatieve grondhandel naar voren halen (t.v.v. 32847-1086)