Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Amendement; Amendement van het lid Brekelmans over het vaststellen bij amvb van een maximum aantal beschikbaar te stellen opvangplaatsen