Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het op verzoek van het college van B&W zelf exploiteren van een opvangvoorziening