Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van de leden Koekkoek en Ceder over rekening houden met de belangen van kwetsbare groepen bij het opstellen van de kwaliteitskaders