Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van het lid Eerdmans over geen enkele dwang richting gemeenten die geen asielopvang op hun grondgebied willen