Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van het lid Piri c.s. over asielzoekers zo veel mogelijk opvangen in de gemeente en/of regio waar zij na verlening van de asielstatus gehuisvest worden