Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van het lid Eerdmans over het asielbeleid stringenter maken op terreinen waar de EU-richtlijnen dat mogelijk maken