Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van de leden Van Haga en Smolders over voorstellen voor hoe mensensmokkelaars en ngo's die illegale migratie faciliteren streng gestraft kunnen worden