Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van de leden Van den Brink en Brekelmans over zorgen dat de IND minder vaak en snel het voordeel van de twijfel toepast