Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van het lid Van der Plas over de oproep van de Britse minister Braverman ondersteunen om verdragen en regels die effectief asielbeleid verhinderen onder de loep te houden