Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie; Motie van de leden Brekelmans en Van den Brink over het versoberen van de opvang en voorzieningen voor asielzoekers met een kansarme aanvraag