Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat gesteld in het kader van de informele Landbouw en Visserijraad van 17 en 18 juli 2023 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1564)