Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning; Amendement; Amendement van het lid Grinwis over het afschaffen van de marktverkenning