Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Amendement; Amendement van het lid Van der Plas over de verdeling op basis van inwoneraantal in de wet verankeren