Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van het lid Dijk c.s. over inzetten op woonvormen voor ouderen zonder winstoogmerk