Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van het lid Dijk over de bezuinigingen op de Wlz-zorg schrappen