Kwaliteit van zorg; Motie; Motie van de leden Eerdmans en Den Haan over het promoten van het initiatief "Ouderen voor ouderen"