Mobiliteitsbeleid; Motie; Motie van het lid Van Baarle over in Europees verband pleiten voor afschaffing van autovignetten