Verdere behandeling van aanhangige stukken; Overzicht voorgestelde controversiële wetsvoorstellen