Agenda van de vergadering van 3 oktober 2023

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 AGENDA Opgesteld 29 september 2023 Dinsdag 3 oktober 2023 Aanvang: 09.30 A. OPENBARE BEHANDELING 1. Behandeling 36 160 Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum 2. Behandeling voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen 3. Hamerstukken 36 389 Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een ener…