Agenda van de vergadering van 3 oktober 2023

Vergaderjaar 2023-2024 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Agenda Dinsdag 3 oktober 2023 Opgesteld 29 september 2023 A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.30 UUR 1. Behandeling 36 160 Voorstel van wet van het lid Marijnissen en Temmink houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum 2. Behandeling voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen 3. Hamerstukken 36 389 Wijziging van de…