Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Hagen c.s. over de NS verplichten het dubbele opstaptarief en incheckpoortjes per vervoerder te beëindigen