Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024; Amendement; Amendement van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over een dekking uit subsidies inzake klimaatdoelen voor het terugdraaien van bezuinigingen op de ouderenzorg