Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024; Motie (gewijzigd/nader); Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over de Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw voor de behandeling van het Belastingplan 2024 terugtrekken (t.v.v. 36410-IX-29)