Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoek naar betere facilitering van projectontwikkeling voor verduurzaming van de industrie en opschaling van duurzame energie