Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Erkens en Boswijk over in het bouwstenendocument voor de formatie aandacht besteden aan de mogelijke effecten van het afbouwen van fossiele subsidies