Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024; Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg over middelen voor de re-integratie van mensen met postinfectieuze aandoeningen