Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024; Amendement; Amendement van de leden Beckerman en Nijboer over verlenging van de waardevermeerderingsregeling