Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024; Amendement; Amendement van de leden Ceder en Wuite over middelen voor verhoging van het minimum loon in Caribisch Nederland