Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over onderzoek naar een tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor de bouw van sociale en middeldure koop- en huurwoningen