Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Hans Teunissen c.s. over het recht op begrijpelijke taal en duidelijke uitleg van besluiten vastleggen in de wet