Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Van Haga en Eerdmans over inzetten op het niet verhogen van het Meerjarig Financieel Kader van de EU