Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Een industrieel plan voor de Green Deal voor het nettonultijdperk; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie inzake het Green Deal Industrial Plan