Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de Europese waterstofbank; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie inzake de Commissiemededeling betreffende de Europese Waterstofbank