Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid; Motie; Motie van het lid Krul c.s. over een Gemeenschapsfonds waarmee lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen in stand kunnen houden