Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid; Motie; Motie van het lid Bushoff over als norm stellen dat vestiging van nieuwe diensten of hervestiging van bestaande diensten bij voorrang in de regio’s buiten de Randstad moet plaatsvinden