Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid De Hoop c.s. over in Europees verband een voortrekkersrol nemen om een Europees reserveringssysteem voor treintickets te bespoedigen