Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Krul c.s. over blijvende prioriteit geven aan de Lelylijn en Nedersaksenlijn